Hem

Flugfiske i ett vackert strömmande vatten 15km öster om Lindesberg!

Sverkestaåns flugfiskeklubb är en ideell förening som startade 2007 och vi arrenderar vår ca 5km långa sträcka av Sverkestaån av Sveaskog. Målet är att ha ett trevligt flugfiske med trevliga medlemmar samt att arbeta med biotopvård för en självreproducerande öringstam som tål sportfiske. Det är i största möjliga mån “catch and release” som gäller i vårt vatten. Antalet fiskar som man får ta upp är begränsat och öringen sätter vi alltid tillbaka.

Under 2016 påbörjade vi biotopvård med restaurering av vissa sträckor, etablering av fler uppväxtområden samt komplettera med lekgrus på potentiella lekbottnar. Sedan 2018 har vi erhållit LOVA-bidrag via Länsstyrelsen i Örebro för dessa åtgärder. Under 2022 använde vi grävmaskin i en längre sträcka för att återställa efter tidigare flottrensningar. Även 450ton naturgrus användes för att förbättra tillståndet i ån.

Klubben har maximalt 50 medlemmar och du är välkommen att höra av dig då det finns några lediga platser kvar. Om du vill ansöka om medlemskap skriver du ett e-mail till ordföranden där du berättar lite om dig själv och ditt flugfiskeintresse samt eventuellt, ditt intresse för biotopvård. Mailet skickar du till: Ordförande

Välkommen till ett fint fiske i strömmande vatten och ett intressant biotopvårdsarbete!

Nya medlemmar får en användare registrerad för åtkomst till hemsidan. Information kommer per mejl.

Vid frågor angående hemsidan, användare etc, mejla till webmaster