Hem

Flugfiske i ett vackert och strömmande vatten!

Sverkestaåns flugfiskeklubb är en ideell förening som startade 2007. Vår av Sveaskog arrenderade sträcka ligger i Lindesbergsområdet och är ca 5km. Målet är trevligt flugfiske med trevliga medlemmar samt att få en självreproducerande öringstam som tål sportfiske. Det är i största möjliga mån “catch and release” som gäller i vårt vatten, antalet fiskar som man får ta upp är begränsat och öringen sätter vi alltid tillbaka.

Under 2016 påbörjade vi biotopvård med restaurering av vissa sträckor och utläggning av lekgrus. Du är välkommen att vara med i arbetet för en självreproducerande öringstam!

Klubben har maximalt 50 medlemmar och inför 2021 finns några lediga platser. Om du vill ansöka om medlemskap skriver du ett e-mail till ordföranden där du berättar lite om dig själv och ditt flugfiskeintresse, samt eventuellt, ditt intresse för biotopvård. Mailet skickar du till: Ordförande

Välkommen!

Vid frågor angående hemsidan, registrering etc, mejla till webmaster