Hem

Flugfiske i ett vackert och naturskönt strömmande vatten 15km öster om Lindesberg!

Sverkestaåns flugfiskeklubb är en ideell förening som startade 2007 och vi arrenderar en ca 5km lång sträcka av Sverkestaån av Sveaskog. Målet är att ha ett spännande flugfiske, trevliga och engagerade medlemmar samt att arbeta med biotopvård för en självreproducerande öringstam som tål sportfiske. Det är i största möjliga mån “catch and release” som gäller i vårt vatten. Antalet fiskar som man får ta upp är begränsat och öringen sätter vi alltid tillbaka.

Under 2016 påbörjade vi mer omfattande biotopvård genom att restaurera vissa sträckor från tidigare flottrensningar. Bland annat etablering av fler uppväxtområden samt komplettera med lekgrus på potentiella lekbottnar. Sedan 2018 har vi erhållit LOVA-bidrag via Länsstyrelsen i Örebro för dessa åtgärder. Under 2022 använde vi grävmaskin i en längre sträcka för att återställa efter tidigare flottrensningar. Även 450ton naturgrus användes för att förbättra tillståndet i ån. Läs mer på sidan “Biotopvård”.

Klubben har maximalt 50 medlemmar och det finns några lediga platser kvar. Om du vill ansöka om medlemskap skriver du ett e-mail till ordföranden där du berättar lite om dig själv och ditt flugfiskeintresse samt eventuellt, ditt intresse för biotopvård. Mailet skickar du till: Ordförande

Välkommen till ett fint fiske i strömmande vatten och ett intressant biotopvårdsarbete!

Medlemmar måste logga in för åtkomst till resten av hemsidan.

Vid frågor angående hemsidan, användare etc, mejla till webmaster